MANIFEST:

ANKER VOOR DENKEN EN HANDELEN

Ons Manifest

Een maatschappij waarin mensen vol vertrouwen en optimisme kunnen leven. Waarin we samen de dingen doen die goed zijn voor een volgende generatie. Dat is waar wij aan willen bouwen. En daarom bestaan we om iedereen, mens voor mens, te helpen op hun eigen manier financieel weerbaar te zijn.

Eerst de mens, dan het geld

Geld. Wat is dat eigenlijk? Het is papier. Of plastic. Het zijn cijfers op een scherm. Geld wordt pas leuk als je er iets mee doet. Als je er ménsen bij haalt. ‘Money talks’, zeggen ze. Maar met geld kun je geen goed gesprek hebben. Met mensen wel. Want mensen hebben ideeën. Mensen kunnen iets maken. Met mensen kan geld een tomatenkwekerij worden. Een bakkerij. Een start-up. Of een huis. Dus komen mensen bij ons op de eerste plaats. En pas daarna het geld. Alle mensen.

We geloven niet in een ondergrens. 200 jaar geleden niet, en nog steeds niet. Je hoeft geen enorm vermogen te hebben om onze aandacht te krijgen. Als alle Nederlanders sterker worden, wordt Nederland sterker. We geloven ook niet dat kleine ondernemers kleiner denken dan grote. En heel veel kleine ondernemers samen, maken een bedrijvig Nederland. We geloven niet in te jong. Jonge mensen brengen vernieuwing. En nieuwe ideeën vernieuwen Nederland. Dus we geloven niet in te weinig. Niet in te klein. Niet in te jong. Maar waarin geloven we dan wél?

We geloven in de kracht van mensen. Samen ruimen we uit de weg wat ons in de weg zit. Om jou te laten groeien tot wie je wil zijn. We geloven dat als we mensen voorop stellen, dat iedereen daar beter van wordt. We geloven in: eerst de mens, dan het geld.

Ben jij een ambitieuze professional

die franchisenemer wil worden bij SNS?

De strategie van de Volksbank heeft het Manifest als anker voor ons denken en handelen. In het Manifest is onze missie geformuleerd: bankieren met de menselijke maat. Vanuit het Manifest hebben we onze kernopdracht bepaald, onze visie. Wat moet bankieren vandaag de dag inhouden en welke rol kan de Volksbank daarin spelen. Wij vinden het belangrijk dat ook onze franchisenemers zich kunnen vinden in ons Manifest. Ontdek de kracht van onze succesvolle franchiseformule.

Manifest 19/10/2017